مطالب این دسته بندی

نوزاد و کودک

بابای خلاق

یه بابای نمونه اونی نیست که فقط فکر خوراک باشه؛ یه بابای درجه یک واسه روحیه ی بچه اش هم تلاش می کنه.