مولتی ویتامین به نوزاد سالم هم باید بدیم؟

سوال کاربر:

سلام. آیا نیازه به نوزادی که از لحاظ جسمی سالمه مولتی ویتامین داد ؟

 

پاسخ فوق تخصص نوزادان:

سلام. به بچه زیر دوسال ویتامین آ د و آهن میشه داد، اگر تقویتی نیاز باشد و فقط با تجویز پزشک این امر ممکن است.

نظرات بسته شده است.