درمانگاه مادر و نوزاد

متخصصین استان اردبیل

دکتر عفت مولایی

دکتر عفت مولایی متخصص زنان و زایمان آدرس: پارس آباد، اول خیابان پزشکان، روبروی داروخانه ساعت کار: شنبه…

دکتر فرشته مقیمی

دکتر فرشته مقیمی متخصص زنان و زایمان آدرس: اردببل؛ میدان سرچشمه، کوچه طوی، روبه روی پارکینگ طبقاتی طوی،…

دکتر نادیا عروجی

دکتر نادیا عروجی جراح متخصص زنان و زایمان لاپاراسکوپی، هیستروسکوپی و هیسترکتومی آدرس: اردبیل؛ خیابان…

دکتر رقیه درگاهی

دکتر رقیه درگاهی فلوشیپ طب مادر و جنین (پریناتولوژی) متخصص زنان و زایمان آدرس: اردببل؛ خیابان آیت الله…