درمانگاه مادر و نوزاد

متخصصین استان هرمزگان

دکتر افروز آزاد

دکتر افروز آزاد جراح متخصص زنان زایمان و نازایی آدرس: بندرعباس، رسالت شمالی - چهارراه پردیس - نرسیده به…

دکتر هاجر حجت

دکتر هاجر حجت متخصص زنان زایمان و نازایی آدرس: بندرعباس؛ خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی ساختمان البرز…

دکتر مینو رجایی

دکتر مینو رجایی فلوشیپ طب مادر، جنین (پریناتولوژی) متخصص زنان و زایمان آدرس: بندرعباس، بلوار امام خمینی…

دکتر آذین علوی

دکتر آذین علوی فلوشیپ طب مادر  جنین (پریناتولوژی) متخصص زنان و زایمان آدرس: بندر عباس، بلوار اسدآبادی -…

دکتر زهرا خشاوی

دکتر زهرا خشاوی متخصص زنان،فلوشیپ نازایی و لاپاراسکوپی عضو انجمن علمی نازایی آمریکا آدرس:  بندر عباس،…